Short documentary on the work of Xavi Piñol Caballe by Canal Reus

PETIT DOCUMENTAL DE L’ARTISTA PER CANAL REUS TV 

Canal Reus TV és un espai informatiu en el qual de forma diària es repassen aquelles notícies més importants en temes socials, polítics i culturals de la ciutat de Reus.
En aquesta es va duu a terme un petit documental tractant trajectòria de l’artista tractant tant els seus inicis com la situació en què es troba en l’actualitat. . D’igual forma també es mostra l’espai de creació de l’artista i com aquest treballa.

 

SHORT DOCUMENTARY OF THE ARTIST ON CANAL REUS TV

Canal Reus TV is an informative space in which the most important news in social, political and cultural issues of the city of Reus are reviewed on a daily basis.
In the following interview, a short documentary will be made about the artist’s career, covering both his beginnings and the situation he is currently in. . It also shows the artist’s creative space and how he works.