Short documentary on the work of Xavi Piñol Caballe by Canal Camp

PETIT DOCUMENTAL DE L’ARTISTA PER CANAL CAMP

Canal Camp és un espai informatiu en el qual de forma diària es repassen aquelles notícies més importants en temes socials, polítics i culturals de la província de Tarragona.
En el següent documental es va tractar la trajectòria de l’artista tractant tant els seus inicis com la situació en què es troba en l’actualitat. D’igual forma també és parlar de l’exposició realitzada pel mateix al Castell del Paborde.

SHORT DOCUMENTARY OF THE ARTIST BY CANAL CAMP

Canal Camp is an informative space in which the most important news on social, political and cultural issues of the province of Tarragona are reviewed on a daily basis.
In the following documentary the trajectory of the artist was treated, dealing with his beginnings as well as the situation in which he finds himself nowadays. In the same way, it is also about the exhibition carried out by the artist in the Castell del Paborde.