Publication in the infoCamp newspaper

PUBLICACIÓ AL DIARI INFOCAMP

InfoCamp és un mitjà de comunicació digital que diàriament dóna visibilitat a totes aquelles notícies socials, polítiques i culturals esdevingudes en la província de Tarragona.
En la següent notícia es va voler donar informació referent a l’exposició realitzada al Castell del Paborde.

 

PUBLICATION IN THE INFOCAMP NEWSPAPER

InfoCamp is a digital media that daily gives visibility to all the social, political and cultural news that takes place in the province of Tarragona.
In the following news we wanted to give information about the exhibition held in the Castell del Paborde.