Publication in the Diari de Tarragona

ENTREVISTA AL DIARI DE TARRAGONA

El diari de Tarragona és un mitjà de comunicació en paper que diàriament dóna visibilitat a totes aquelles notícies socials, polítiques i culturals esdevingudes en la província de Tarragona.
En la següent entrevista es va tractar la trajectòria de l’artista i com aquest afrontava els nous reptes artístics que tindria. D’igual forma també va sobrar temps per a parlar de la participació de l’artista en la Fira Internacional d’Art de Barcelona.

INTERVIEW IN THE DIARI DE TARRAGONA

The Diari de Tarragona is a printed media that daily gives visibility to all the social, political and cultural news that takes place in the province of Tarragona.
The following interview dealt with the artist’s career and how he was facing the new artistic challenges he would have to face. There was also plenty of time to talk about the artist’s participation in the International Art Fair of Barcelona.