Publication in the Department of Culture of the Generalitat de Catalunya

PUBLICACIÓ EN EL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA  GENERALITAT 

El departament de cultura dirigit per la Generalitat de Catalunya és una entitat encarregada d’informar dels diferents esdeveniments artístics succeïts en tot el territori Català.
En la següent secció informativa es va tractar la trajectòria de l’artista i com aquest afrontava els nous reptes artístics que tindria. D’igual forma també va sobrar temps per a parlar de l’exposició realitzada al Castell del Paborde.

 

PUBLICATION IN THE DEPARTMENT OF CULTURE OF THE GENERALITAT DE CATALUNYA

The department of culture directed by the Generalitat de Catalunya is an entity in charge of informing about the different artistic events that take place in the whole Catalan territory.
The following informative section dealt with the trajectory of the artist and how he faced the new artistic challenges he would have to face. There was also plenty of time to talk about the exhibition held at the Castell del Paborde.