Publication in la Selva del Camp newspaper

PUBLICACIÓ AL DIARI DE LA SELVA

El diari de La Selva és un mitjà de comunicació digital que diàriament dóna visibilitat a totes aquelles notícies socials, polítiques i culturals esdevingudes en la província de Tarragona i més específicament en la població de la Selva del Camp.
En la següent notícia es va voler donar informació referent a l’exposició realitzada al Castell del Paborde.

 

PUBLICATION IN THE LA SELVA NEWSPAPER

La Selva’s newspaper is a digital media that daily gives visibility to all those social, political and cultural news happened in the province of Tarragona and more specifically in the town of La Selva del Camp.
In the following news we wanted to give information about the exhibition held in the Castell del Paborde.