Publication in ARTNOBEL magazine in the emerging talent section 2021

MENCIÓ EN LA SECCIÓ DE TALENT EMERGENT DE LA REVISTA ARTNOBEL

La revista ARTNOBEL és un mitjà de comunicació en paper que duu a terme una important gestió didàctica i informativa en referència a les últimes tendències i novetats en el món de l’art a escala internacional.
En la següent secció de la revista es va tractar les futures generacions d’artistes emergents parlant de les seves trajectòries i com poc a poc havien iniciat una prometedora carrera artística.

 

MENTION IN THE EMERGING TALENT SECTION OF ARTNOBEL MAGAZINE

ARTNOBEL magazine is a print media that carries out an important didactic and informative management in reference to the latest trends and developments in the art world on an international scale.
The following section of the magazine dealt with the future generations of emerging artists and talked about their trajectories and how they have gradually embarked on a promising artistic career.