Interview with journalist Isabel Limón

ENTREVISTA AMB LA PERIODISTA ISABEL LIMÓN

Isabel Limón és una periodista especialitzada en esdeveniments i personatges de l’àmbit cultural. En aquesta ocasió es va realitzar una entrevista personal a l’artista on es va analitzar la trajectòria artística del mateix i com aquest veu el panorama artístic actual.

 

INTERVIEW WITH JOURNALIST ISABEL LIMÓN

Isabel Limón is a journalist specialising in cultural events and personalities. On this occasion she conducted a personal interview with the artist in which she analysed his artistic career and how he gives voice to the current artistic scene.