Interview in the SOM-HI program of TAC12 TV

ENTREVISTA AL PROGRAMA SOM-HI DE TAC12

El programa SOM-HI de TAC-12 és un format televisiu que promou les noves propostes culturals sorgides al camp de Tarragona donant visibilitat a artistes emergents i consolidats del territori.
En la següent entrevista es va tractar la carrera artística de Xavi Pinyol Caballé destacant moments clau de la trajectòria de l’artista. D’igual forma també va sobrar temps per a parlar de la participació de l’artista en la Fira Internacional d’Art de Barcelona.

 

INTERVIEW IN THE SOM-HI PROGRAM OF TAC12 TV

TAC12 SOM-HI programme is a television format that promotes new cultural proposals arising in the Tarragona area, giving visibility to emerging and consolidated artists of the territory.
In the following interview, the artistic career of Xavi Pinyol Caballé was discussed, highlighting key moments in the artist’s career. There was also plenty of time to talk about the artist’s participation in the Barcelona International Art Fair.