Individual exhibition at the Amill Gallery

GALERIA ARTAMILL

La Galeria artAMILL és un espai expositiu enfocat a la difusió de l’obra artística d’artistes tant nacionals com estrangers. Sent un espai de recent creació aquest es caracteritza per la seva adaptació a les noves tendències i propostes d’aquells artistes tant emergents com consolidats. L’exposició realitzada es va emmarcar sota el marc de la soledat atenent a la importància que aquesta ha tingut en la pandèmia viscuda durant els últims anys.

Aquesta es situa a la població de Vinyols i els Arcs situada a la província de Tarragona.

 

GALERIA ARTAMILL

The ArtAmill gallery is an exhibition space focused on the dissemination of the artistic work of both national and foreign artists. Being a recently created space, it is characterised by its adaptation to the new trends and proposals of both emerging and consolidated artists. The exhibition was framed within the framework of loneliness, taking into account the importance that this has had in the pandemic experienced in recent years.

The ArtAmill gallery is located in the town of Vinyols i els Arcs in the province of Tarragona.