Collective exhibition at the Pere Anguera Library 2018

BIBLIOTECA PERE ANGUERA

La Biblioteca Pere Anguera és un espai expositiu i biblioteca pública enfocada a la difusió de l’obra d’artistes emergents del territori. Sent un espai de recent creació aquest es caracteritza per la seva adaptació a les noves tendències i propostes d’aquells artistes que busquen donar els primers passos en el món de l’art. L’exposició es va realitzar amb l’objectiu de mostrar els projectes artístics de tots aquells alumnes que van conformar el batxillerat artístic impartit des de l’Institut Gabriel Ferrater.

L’espai expositiu és situar a la població de Reus localitzada a la província de Tarragona.

PERE ANGUERA LIBRARY

The Pere Anguera library is an exhibition space and public library focused on the dissemination of the work of emerging artists of the territory. Being a recently created space, it is characterised by its adaptation to the new trends and proposals of those artists who are looking to take their first steps in the world of art. The exhibition was created with the aim of showing the artistic projects of all those students who made up the artistic baccalaureate taught at the Gabriel Ferrater Institute.

The exhibition space is located in the town of Reus in the province of Tarragona.