Artistic presentation on the official website of the Barcelona International Art Fair

PRESENTACIÓ EN LA WEB OFICIAL DE LA FIABCN

La web oficial de la Fira Internacional de Barcelona és un espai de divulgació i informació referent a l’esdeveniment que es dona cada any a la ciutat de Barcelona.
En la següent secció de la web es comparteix l’obra amb la qual es participarà en la fira acompanyant-ho d’una descripció de l’artista.

 

PRESENTATION ON THE OFFICIAL FIABCN WEBSITE

The official website of the International Fair of Barcelona is a space for dissemination and information about the event that takes place every year in the city of Barcelona.
In the following section of the website you can see the work with which you will be participating in the fair, accompanied by a description of the artist.