Publication in the RevistaCambrils.cat

PUBLICACIÓ A LA REVISTA CAMBRILS

La revista Cambrils és un mitjà de comunicació digital que diàriament dóna visibilitat a totes aquelles notícies socials, polítiques i culturals esdevingudes en la província de Tarragona.
En la següent entrevista es va tractar la trajectòria de l’artista i com aquest afrontava els nous reptes artístics que tindria. D’igual forma també va sobrar temps per a parlar de la participació de l’artista en la Fira Internacional d’Art de Barcelona.

 

PUBLICATION IN THE REVISTA CAMBRILS

The Revista Cambrils is a digital media that daily gives visibility to all those social, political and cultural news happening in the province of Tarragona.
The following interview dealt with the artist’s career and how he faced the new artistic challenges he would have to face. There was also plenty of time to talk about the artist’s participation in the International Art Fair of Barcelona.